Sådan kontakter du os:

Troels Brandt  Tlf.nr 58584501  Mobil.20905103          E-mail Troels@lods-coaching.dk

 

Tilfreds med arbejdsmiljøet på? Styrk samarbejdsklimaet og tag temperaturen på besætningens sociale kapital og se resultatet på

bundlinjen!

” Social kapital er de træk ved en organisation, fx netværk, normer og

tillid, som fremmer koordinering og samarbejde til det fælles bedste”.

 

Definition. Robert Putnam (1993)

 

Omskrevet.

 Altså måden tingene foregår på i virksomheden.

Kan du og organisationen sætte den rigtige kurs?

 

Evner du i tide at tage bestik af situationen! Når forandringens vinde blæser?

 

Lods coaching tilbyder hjælp til at kvalificere de vanskelige valg og procesbistand til at omsætte konsekvenserne af de valg til operationelle mål, som organisationen kan sætte sejl efter.

Lods coaching går ombord når særligt vanskelige farvand skal besejles og hjælper kaptajn og besætning med at navigere og styre fri af de undersøiske skær.

 

Lods coaching tror på at mandskabet på skuden er eksperter i at skabe de mentale konstruktioner, der gør at alle arbejde proaktivt med den nødvendige forandring så længe det kommunikere tydeligt

og med respekt og anerkendelse af den enkeltes bidrag til helheden.

 

Coaching bliver i den sammenhæng at stille de spørgsmål, der hjælpe besætningen til, at reflektere over egen praksis og samtidig faciliteter et udviklingsorienteret miljø, der forholder sig innovativt til det forandrede søkort.

Er Oplevelsesbaseret virksomhed og forretningsudvikling